Startsida

 FATTA! med Cleo och Juck

 

 

 

 

 

 

 

 

Satsningen på dans fortsätter!

”FATTA! med Cleo och Juck” är en av de föreställningar som ingår i Riksteatern Östergötlands och Dans i Östs/Region Östergötlands satsning på att nå ut till fler med dans. Läs mer om föreställningarna på hemsidan för Dansscen Öst.

 

Aktuellt

Årsmöte Riksteatern Östergötland, Norrköping 28 april

ScenGalej, Norrköping 11 okt

 

 

Allmänt

Riksteatern Östergötland stöttar länets scenkonstarrangörer (både vuxenarrangörer och skolor/förskolor) genom många olika insatser. Det handlar om att erbjuda ett utbud, bistå med kunskap, tips, ekonomiskt stöd, kurser/utbildningar, inspiration, kulturpolitisk påverkan… Allt för att scenkonsten ska finnas tillgänglig för alla och envar överallt!

Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela länet och administrerar ett arrangörsbidrag – Arrangörsgarantin – på uppdrag av Region Östergötland.

Följ oss också gärna på Facebook!

Länk till Riksteaterns Östergötlands Facebook-sida