Startsida

 Foto/ill: Ulf Thörn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög tid att anmäla sig till Lördagshäng med Riksteatern!

I Norrköping den 7 april blir det en dag med många evenemang för medlemmarna i länets riksteaterföreningar. Läs mer!

 

Bild Marika Lagercrantz, Lars Anders Johansson, Mats Söderlund

 

 

 

 

 

Kulturdebatter i Linköping och Norrköping 4 och 5 april. Läs mer…

 

Aktuellt

Finsk scenkonstsamling, Norrköping 19 mars

Inför valet – samtal om kulturpolitik, Linköping 4 april, Norrköping 5 april

Lördagshäng med Riksteatern, Norrköping 7 april

Dansens vecka, Östergötland 21-29 april

Årsmöte Riksteatern Östergötland, Norrköping 28 april

Scenkonst18, Hallunda 1-2 juni (mer information kommer)

Anbud live, Stockholm 5-6 okt (mer information kommer)

ScenGalej, Norrköping 11 okt

 

 

Allmänt

Riksteatern Östergötland stöttar länets scenkonstarrangörer (både vuxenarrangörer och skolor/förskolor) genom många olika insatser. Det handlar om att erbjuda ett utbud, bistå med kunskap, tips, ekonomiskt stöd, kurser/utbildningar, inspiration, kulturpolitisk påverkan… Allt för att scenkonsten ska finnas tillgänglig för alla och envar överallt!

Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela länet och administrerar ett arrangörsbidrag – Arrangörsgarantin – på uppdrag av Region Östergötland.

Följ oss också gärna på Facebook!

Länk till Riksteaterns Östergötlands Facebook-sida