Startsida

 Foto/ill: Ulf Thörn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyckat lördagshäng med Riksteatern!

Ca 70 medlemmar var anmälda till denna dag. Se bilder på vår facebooksida!

 

Aktuellt

Dansens vecka, Östergötland 21-29 april

Årsmöte Riksteatern Östergötland, Norrköping 28 april

Scenkonst18, Hallunda 1-2 juni (mer information kommer)

Anbud live, Stockholm 5-6 okt (mer information kommer)

ScenGalej, Norrköping 11 okt

 

 

Allmänt

Riksteatern Östergötland stöttar länets scenkonstarrangörer (både vuxenarrangörer och skolor/förskolor) genom många olika insatser. Det handlar om att erbjuda ett utbud, bistå med kunskap, tips, ekonomiskt stöd, kurser/utbildningar, inspiration, kulturpolitisk påverkan… Allt för att scenkonsten ska finnas tillgänglig för alla och envar överallt!

Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela länet och administrerar ett arrangörsbidrag – Arrangörsgarantin – på uppdrag av Region Östergötland.

Följ oss också gärna på Facebook!

Länk till Riksteaterns Östergötlands Facebook-sida