Startsida

Allt som är värt. Ill: Studio Analog

Höstens program hos riksteaterföreningarna

Kolla in alla de spännande föreställningar som arrangeras hos riksteaterföreningarna i länet! Radiokorrespondenter, dans från Kuba, Frödingprogram, komedier, Svante Thuresson, musikal, teater för döva, gästspel från Dramaten, teater på finska… Mångfalden är nästan total! Läs mer!

Aktuellt

Möten i dansen

Dansprojektet Moving Vadstena

Repertoarträff riksteaterföreningar, Norrköping 13 nov

Nätverksträff DansARR Öst, Linköping 18 nov

Mellansvenska utbudsdagen, Västerås 1 febr

 

Allmänt

Riksteatern Östergötland stöttar länets scenkonstarrangörer (både vuxenarrangörer och skolor/förskolor) genom många olika insatser. Det handlar om att erbjuda ett utbud, bistå med kunskap, tips, ekonomiskt stöd, kurser/utbildningar, inspiration, kulturpolitisk påverkan… Allt för att scenkonsten ska finnas tillgänglig för alla och envar överallt!

Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela länet och administrerar ett arrangörsbidrag – Arrangörsgarantin – på uppdrag av Region Östergötland.

Följ oss också gärna på Facebook!

Länk till Riksteaterns Östergötlands Facebook-sida