Startsida

Bild kongressrösning
Riksteaterns kongress i Karlstad 24-26 maj närmar sig

 

 

Aktuellt

Kongress Riksteatern, Karlstad 24-26 maj

Kurs: De nya webbarna, Linköping 10 juni

Scenhöst med Riksteatern, Östergötland 31 aug – 8 sept (mer info kommer)

ScenGalej, Norrköping 10 okt

 

Allmänt

Riksteatern Östergötland stöttar länets scenkonstarrangörer (både vuxenarrangörer och skolor/förskolor) genom många olika insatser. Det handlar om att erbjuda ett utbud, bistå med kunskap, tips, ekonomiskt stöd, kurser/utbildningar, inspiration, kulturpolitisk påverkan… Allt för att scenkonsten ska finnas tillgänglig för alla och envar överallt!

Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela länet och administrerar ett arrangörsbidrag – Arrangörsgarantin – på uppdrag av Region Östergötland.

Följ oss också gärna på Facebook!

Länk till Riksteaterns Östergötlands Facebook-sida