Startsida

 

 

 

 

 

 

Att möta mångfald – utbildningsdag Stockholm 1 sept

9 september blir det en utbildningsdag om mångfald, arrangerad av de regionala riksteaterföreningarna i Östergötland, Sörmland, Stockholms och Uppsala län. Läs mer om denna spännande dag.

 

Aktuellt

Anbud live, Stockholm 5-6 okt (mer information kommer)

Mångfaldsdag, Stockholm 1 sept

ScenGalej, Norrköping 11 okt

Utbudsdag Riksteatern Mellansverige, Västerås 2 sept

 

Allmänt

Riksteatern Östergötland stöttar länets scenkonstarrangörer (både vuxenarrangörer och skolor/förskolor) genom många olika insatser. Det handlar om att erbjuda ett utbud, bistå med kunskap, tips, ekonomiskt stöd, kurser/utbildningar, inspiration, kulturpolitisk påverkan… Allt för att scenkonsten ska finnas tillgänglig för alla och envar överallt!

Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela länet och administrerar ett arrangörsbidrag – Arrangörsgarantin – på uppdrag av Region Östergötland.

Följ oss också gärna på Facebook!

Länk till Riksteaterns Östergötlands Facebook-sida