Projektet DansARR Öst

Bild Paper Plane. Foto: Simon Söderberg

Bakgrund

”DansARR Öst” är en satsning som görs tillsammans med Dans i Öst och dansverksamheten inom Riksteatern nationellt och med stöd från Region Östergötland. Satsning syftar till att bygga upp nya stabila arrangörer för dans i Östergötland. Själva arrangemangen ska göras med start under 2017 men inleds redan under hösten 2016 med olika utbildningsinsatser. Långsiktiga mål:

  • Att det långsiktigt kommer att arrangeras fler offentliga dansföreställningar för en vuxen publik
  • Att det byggs upp ett antal nya dansarrangörer i länet, främst genom att riksteaterföreningar börjar arrangera dans kontinuerligt. Det krävs en kontinuitet över lång tid för att bygga upp en ny publik. För Linköpings kommun och KARIL har det tagit ca 10 år att bygga upp den stora publik som idag går på dans regelbundet.
  • Att arrangörerna får tillgång till kunskap om dans och publikarbete med inriktning mot dans
  • Att arrangörerna därmed kan bredda sin publik och utbud

Tre teaterföreningar som satsar på dans

Tre riksteaterföreningar från Östergötland ingår i satsningen. Det är:

Dessutom ingår riksteaterföreningen KARIL i Linköping i  gemensamma träffar och utbildningar eftersom de redan via Linköpings kommun är engagerade i Dansnät Sveriges turnéutbud.

Inplanerade och genomförda evenemang 2017

Regionträff med arrangörer och kommuner, Linköping 17 jan

Resa till Dansmässan, Nacka, 27 jan

Genomförda utbildningsinsatser och träffar ht -16 och vt -17

Dessa insatser har vänt sig till de arrangörsföreningar samt till KARIL som redan har en bred dansverksamhet via Dansnät Sverige och i samarbete med Linköpings kommun.

1) Kickoff!!!, Linköping 29 sept
”Prata dans”, introduktion till att begripa och prata kring dans med Signe Landin, danskonsulent Dans i stan, Stockholm. Föreställningen ”Meeting you” av/med Helena Franzén, med uppföljning av föreställningen.

2) Att marknadsföra dans, Linköping 1 nov
Koreografen Erik Linghede gjorde en presentation av sitt residens i Dansens hus, Linköping.
Marknadsföringsutbildning med inriktning på dans under ledning av Loredana Jelmini, marknadsföringskonsult.

3) Resa till ICE HOT, Köpenhamn 2-4 dec
Deltagarna fick  här se möta många olika dansuttryck på den nord
Iska dansfestivalen ICE HOT. Dessutom gjordes ett besök på Nordisk kulturfond.

4) Regionträff DansARR Öst, Linköping 17 jan
Vid detta möte deltog också Malin Lundgren som är dansproducent på Riksteatern. Mötet behandlade bl a

  • Beställningsläget för dansföreställningar
  • Samarbete med kommuner
  • Praktisk hantering kring ekonomiskt stöd för dansföreställningarna
  • Regionalt stöd för den lokala marknadsföringen av professionella dansproduktioner i Östergötland