Arrangörsbidrag småplats

Arrangörsbidrag småplats försvinner!

Under 2018 kommer det s k småplatsbidraget att ersättas av ett stöd för repertoar- och publikarbete.

Formerna för hur detta kommer att sökas är tyvärr ännu inte klara men följande fakta finns:

  • Stödet kommer bara att kunna sökas av riksteaterföreningar. Det går ju för andra föreningar att söka samarbete med riksteaterföreningen kring ett arrangemang men riksteaterföreningen måste vara huvudarrangör, d v s den söker och redovisar. Praktiskt sett kan ju frågor lösas med fakturering mellan föreningarna.
  • Enbart grupper/artister med nationellt stöd kan komma ifråga. Riksteatern nationellt har lovat att bistå oss med information om vilka det rör sig om.
  • Inte enbart föreställningar på småplatser kan komma ifråga utan även andra platser där det handlar om att erövra en ny publik.
  • Även andra typer av insatser som workshops, debatter, etc, kan komma ifråga.
  • Stödet kommer att baseras på Riksteaterns jämlikhetsstrategi och på dansuppdraget att sprida dans i landet.
  • Riksteatern Östergötland kommer att lämna in en ansökan och lokala teaterföreningar får sedan söka hos oss.
  • Ekonomiskt så kommer det totalt sett inte bli mindre medel för detta stöd än under 2017. Hur det kommer att se ut för Östergötlands del vet vi först tidigt i vår.

Mer information kommer att sändas ut i februari.