Årsmöte 2018

Bild HYPER

 

Plats: S:t Olofsskolan/SFI, Skolgatan 7, Norrköping
Tid
: Lördag 28 april, kl 14.15 – 17.40

Hålltider  OBS: Ändrad starttid jämfört med inbjudan!

13.45
Kaffe, kaka
14.15     
Årsmötet börjar
16.15
Förtäring
16.45
Vad händer på Östgötateatern?
Fanny Twardomanski, nytillträdd produktionschef
17.00
Cullbergbaletten igår, idag och imorgon
Stina Dahlström, verksamhetsledare
17.40   
Avgång till Hörsalen, Drottninggatan 48
18:00
Föreställningen HYPER, Cullbergbaletten
Publiksamtal under ledning av Adam Knapasjö, RTF KariN
19.30
Hemgång (ca-tid)

 

Motioner

Motionstiden gick ut den 6 april

 

Nominering till förtroendeuppdrag

Den formella nomineringstiden gick ut den 12 mars. Valberedning kan fortfarande kontaktas för namnförslag.

Britta Augander, Bruket 5, Borkhult, 597 96 Åtvidaberg, tel 072-307 21 27,
e-post baugander@hotmail.com
Övriga i valberedningen är:

Helena Agnemar, Källstad 403, 592 92 Vadstena, tel 070-209 52 56, e-post helena.agnemar@telia.com, Marie-Louise Botvidsson, Braberg 615 92 Valdemarsvik, tel 0493-420 39, 070-616 35 82, e-post botmar@telia.com
och Laila Lundman, Albrektsv 111B, 603 53 Norrköping, tel 070-565 65 39, e-post laila.lundman@gmail.com

 

 

Anmälan av ombud till årsmötet

Enligt stadgarna har varje medlemsförening rätt att utse två ombud till årsmötet. Utöver dessa ombud är styrelsens ledamöter röstberättigade på årsmötet.

Till årsmötet får medlemmar utöver valda ombud sända representanter, vilka enbart har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Anmälningstiden för ombud och övriga deltagare gick ut den 9 april.

 

Handlingar till årsmötet

Handlingar till årsmötet kan laddas ner som pdf-dokument här nedan. Dokumenten utsänds per vanlig post i början av vecka 16.

Allmän information inför, årsmötet, reseräkning, m m

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, förslag till budget, m m.

 

HYPER med Cullbergbaletten

Bild HyperMargrét Sara Guðjónsdóttir är från Island men är nu bosatt i Berlin. Hon har här skapat sitt första verk för Cullbergbaletten. I HYPER håller hon upp en spegel mot dagens visuella och snabba samhälle.

HYPER handlar om det stora mänskliga dramat och ropet från kroppen. Känslor spolas genom dansarnas kroppar utan filter och låter publiken uppleva extrema sinnestillstånd. Föreställningen kryper tyst under publikens hud, glider runt deras inre utrymmen och konfronterar ytan som en inkörsport till vad som ligger under och bortom vår ytliga fasad.

Cullbergbaletten är Sveriges ledande repertoarkompani inom samtida dans och är en del av Riksteatern.

 

Föreställningen är offentlig och arrangeras av riksteaterföreningen KariN och ingår i DansARR Öst, det dansprojekt som Riksteatern Östergötland och Dans i Öst/Region Östergötland leder.

 

Frågor

Ulf Thörn, riksteaterkonsulent, tel 011-21 86 73, 070-395 55 16
e-post ulf.thorn@riksteatern.se