Årsmöte 2018

Bild HYPER

 

Plats: S:t Olofsskolan/SFI, Skolgatan 7, Norrköping
Tid
: Lördag 28 april, kl 14.00 – 16.00

Hålltider prel

13.30             Kaffe, kaka
14.00             Årsmötet börjar
16.00             Förtäring
17.00             Avgång till Hörsalen, Drottninggatan 48
17.30             Inför HYPER, en introduktion
18:00             Föreställningen HYPER, Cullbergbaletten
19.30             Föreställningen slutar

 

Motioner

Motioner till årsmötet kan väckas av medlemsförening. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 6 april. Insändes till:
Riksteatern Östergötland, Box 2287, 600 02 Norrköping
e-post ostergotland.rtf@riksteatern.se

 

Nominering till förtroendeuppdrag

Nominering till de val som skall ske på årsmötet kan göras till valberedningen senast den 12 mars under adress:

Britta Augander, Bruket 5, Borkhult, 597 96 Åtvidaberg, tel 072-307 21 27,
e-post baugander@hotmail.com
Övriga i valberedningen är:

Helena Agnemar, Källstad 403, 592 92 Vadstena, tel 070-209 52 56, e-post helena.agnemar@telia.com, Marie-Louise Botvidsson, Braberg 615 92 Valdemarsvik, tel 0493-420 39, 070-616 35 82, e-post botmar@telia.com
och Laila Lundman, Albrektsv 111B, 603 53 Norrköping, tel 070-565 65 39, e-post laila.lundman@gmail.com

Nomineringsblanketten kan laddas ner här. Blanketten kan fyllas i på datorn, skrivas ut för att sedan skrivas under och skickas per vanlig post.
Önskvärda egenskaper för ledamöter i den regionala styrelsen kan vara de som nämns i bifogat dokument.

 

Anmälan av ombud till årsmötet, handlingar m m

Enligt stadgarna har varje medlemsförening rätt att utse två ombud till årsmötet. Utöver dessa ombud är styrelsens ledamöter röstberättigade på årsmötet.

Till årsmötet får medlemmar utöver valda ombud sända representanter, vilka enbart har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Uppgifter på namn och adress på de personer ni utsett till ombud för årsmötet och övriga deltagare skall vara Riksteatern Östergötland tillhanda senast den 9 april. Anmälan görs på denna blankett.

Ombud och övriga deltagare bjuds på dansföreställningen HYPER med Cullbergbaletten efter årsmötet.

Handlingar till årsmötet ska vara deltagarna tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

 

HYPER med Cullbergbaletten

Bild HyperMargrét Sara Guðjónsdóttir är från Island men är nu bosatt i Berlin. Hon har här skapat sitt första verk för Cullbergbaletten. I HYPER håller hon upp en spegel mot dagens visuella och snabba samhälle.

HYPER handlar om det stora mänskliga dramat och ropet från kroppen. Känslor spolas genom dansarnas kroppar utan filter och låter publiken uppleva extrema sinnestillstånd. Föreställningen kryper tyst under publikens hud, glider runt deras inre utrymmen och konfronterar ytan som en inkörsport till vad som ligger under och bortom vår ytliga fasad.

Cullbergbaletten är Sveriges ledande repertoarkompani inom samtida dans och är en del av Riksteatern.

 

Föreställningen är offentlig och arrangeras av riksteaterföreningen KariN och ingår i DansARR Öst, det dansprojekt som Riksteatern Östergötland och Dans i Öst/Region Östergötland leder.

 

Frågor

Ulf Thörn, riksteaterkonsulent, tel 011-21 86 73, 070-395 55 16
e-post ulf.thorn@riksteatern.se