Årsmöte 2020

Bild på Kulturhuset Saga

 

 

 

 

 

Årsmöte 2020

Tid: Lördag 28 mars, kl 14.00-16.00 (ca)
Plats: Kulturhuset Saga, Stråtomtagatan 6, Ödeshög

 

Hålltider

13.30            Kaffe, kaka
14.00            Presentation av Kulturhuset Saga
14.15             Årsmötet börjar
16.15             Förtäring
16.45             Kulturinslag
17.30 (ca)      Avslutning
(Tiderna är preliminära)

 

Motioner

Motioner till årsmötet kan väckas av medlemsförening. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 6 mars. Insändes till:
Riksteatern Östergötland, Box 2287, 600 02 Norrköping
e-post ostergotland.rtf@riksteatern.se

 

Nominering till förtroendeuppdrag

Nominering till de val som skall ske på årsmötet kan göras till valberedningen senast den 27 februari under adress:

Britta Augander, Bruket 5, Borkhult, 597 96 Åtvidaberg, tel 072-307 21 27,
e-post baugander@hotmail.com
Övriga i valberedningen är:
– Marie-Louise Botvidsson, Braberg 615 92 Valdemarsvik, tel 0493-420 39, 070-616 35 82, e-post botmar@telia.com
– Laila Lundman, Albrektsv 111B, 603 53 Norrköping, tel 070-565 65 39, e-post laila.lundman@gmail.com

Använd gärna denna nomineringsblankett som du kan fylla i på datorn, skriva ut och skriva under.

 

Anmälan av ombud till årsmötet, handlingar m m

Enligt stadgarna har varje medlemsförening rätt att utse två ombud till årsmötet. Utöver dessa ombud är styrelsens ledamöter röstberättigade på årsmötet.

Till årsmötet får medlemmar utöver valda ombud sända representanter, vilka enbart har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Uppgifter på namn och adress på de personer ni utsett till ombud för årsmötet och övriga deltagare skall vara Riksteatern Östergötland tillhanda senast den 9 mars.

Anmälan till årsmötet görs på denna blankett (en person per anmälan).

Handlingar till årsmötet ska vara deltagarna tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

Frågor

Ulf Thörn, riksteaterkonsulent, tel 011-21 86 73, 070-395 55 16
e-post ulf.thorn@riksteatern.se