Barn och ungdom

Bild utbud 2019

Utbud och utbudsdagar

Utbudet för barn och unga för 2019 kan nu laddas ner: Scenkonst på väg.

Här finner du information om utbud och utbudsdagar.

Målsättning

Riksteatern Östergötland ska

  • Upprätthålla kontakter med kommunala barnkulturansvariga samt kulturombud inom skola/barnomsorg i hela länet.
  • Bevaka scenkonstutbudet för barn och ungdom.
  • Verka för att scenkonst regelbundet når ut till barn och ungdom i hela länet.
  • Stimulera till offentliga familjeföreställningar.
  • Verka för att intentionerna i FN:s barnkonvention ska genomsyra arbetet med scenkonst för barn och unga.

Information till lärare/arrangör

Information till producent/teater- eller dansgrupp