Ideell Kulturallians Östergötland

Ideell Kulturallians Östergötland (IKA-Ö) är en regional förening, bildad den 30 maj 2017, där bl a Riksteatern Östergötland ingår.

IKA-Ö vill…

  • verka för allas rätt till deltagande i kulturlivet
  • öka medborgarnas inflytande på kulturpolitiken lokalt och regionalt
  • utveckla de ideella kulturorganisationernas roll i regionen
  • bli en samtalspartner för lokala och regionala beslutsfattare
  • verka för att öka kunskaperna om den omfattande verksamhet som den ideella kultursektorn bedriver

IKA-Ö arrangerar olika träffar för länets olika ideella kulturorganisationer.

IKA-Ö ingår i det nationella Ideell Kulturallians.