Kurs: De nya webbarna

Bild iPad

ABF, Badhusgatan 8, Linköping
Måndag 10 juni kl 18.00-21.00

Under april/maj flyttas riksteaterföreningarnas webbplatser över till det nya verktyget EPI-server. Målet är tydligare och mer attraktiva sidor som underlättar för, och inspirerar, publiken att hitta och boka sina scen-konstupplevelser hos respektive förening.

Kursen kommer att vara enbart praktiskt inriktad på hur du enkelt kan hantera de nya webbsidorna. Försök gärna vara två stycken per förening så att ni kan stötta varandra på hemmaplan och ersätta varandra vid behov.

Workshopen kommer att ledas av Henrik Nilsson, medlemsutvecklare på Riksteatern.

 

Praktisk information

Kursen är kostnadsfri och kaffe/förtäring ingår samt reseersättning. Vi håller till hos ABF i Linköping.

Det finns några datorer men du kan också ta med dig din egen dator.

 

Anmälan

Senast den 3 juni på denna blankett.

 

Frågor

Ulf Thörn, tel 011-21 86 73, 070-395 55 16, ulf.thorn@riksteatern.se