Kurs sociala medier och nya webbar

Bild sociala medier

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala medier – så kommunicerar ni bäst
&
De nya lokala webbsidorna

ABF, Bergslagsgården, Västgötegatan 25, Norrköping
Tis 15 januari, kl 18.00-21.00 (max)

Innehåll

Kursen kommer att ha två delar:

A) Sociala medier – så kommunicerar ni bäst
Matilda Ekström, digital kommunikatör på Riksteatern, guidar oss bland de olika sociala medierna samt utgår från olika lyckade exempel. Vilka kanaler passar bäst att använda till vad och hur gör man sina inlägg så effektiva som möjligt? Det finns även möjlighet att skicka in frågor på förhand så att just du får svar på de frågor du har om kommunikation på sociala medier.

B) De nya lokala webbsidorna
Alla lokala teaterföreningar som har webbsidor via Riksteatern kommer att övergå till en ny plattform för sina dessa. Övergången kommer förhoppningsvis att bli smidig för de flesta. För Östergötland gäller att övergången kommer att ske i februari/mars. För att underlätta övergången för dig som hanterar föreningens webbsida har vi lagt in detta pass som leds av Lena Södermark, webbansvarig på Riksteatern.

 

Praktisk information

Kursen är kostnadsfri och smörgås/kaffe ingår samt reseersättning. Försök gärna åka kollektivt om det är möjligt. Kursen arrangeras i samarbete med riksteaterföreningen KariN i Norrköping.

Försök gärna vara två stycken per förening så kan ni stötta varandra på hemmaplan. Kursen blir av under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Det finns datorer på plats men du kan också ta med dig din egen dator så kan vi koppla upp det på det trådlösa nätet.

 

Anmälan

Senast den 7 januari på denna blankett. En person per blankett. Här kan du också ange de frågeställningar du vill ha med på kursen.

Frågor

Ulf Thörn, tel 011-21 86 73, 070-395 55 16, ulf.thorn@riksteatern.se