Lokaler för scenkonst, tillgänglighet

Folkets Hus Gusum

Hjälp med utveckling av scenkonstlokaler

Riksteatern Östergötland kan på olika sätt bidra till att det finns lämpliga och tillgängliga lokaler för scenkonst i länets alla kommuner.

Vid ny- och ombyggnader av befintliga lokaler som ska användas för scenkonständamål kan det vara bra att anlita specialkompetens för de speciella krav som en lokal för scenkonst kräver.

Via Riksteatern Östergötland kan du som lokalhållare få tillgång till just denna specialkompetens. Kontakta oss för mer information.

Tillgänglighetsaspekten

Kraven på tillgänglighet för olika personer med annorlunda funktionsuppsättning har ökat. Många lokaler är idag tillgängliga ur olika aspekter för publiken. Vad gäller själva scen- och logeutrymmet så är det ofta mycket sämre. Här nedan följer olika tips för att söka bidrag och kunskap på detta område.

Via Boverket kan man  söka bidrag för kulturlokaler.

Myndigheten för delaktighet har information om kraven på tillgänglighet.

Region Värmland har tagit fram en handbok för att arrangera tillgängligt.

Kontakta gärna också Östergötlands handikappföreningar om du vill veta mer.