Om Riksteatern Östergötland

Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela länet och administrerar också ett arrangörsbidrag på uppdrag av regionförbundet Östsam.

Bakom Riksteatern Östergötland står länets tolv teaterföreningar som tillsammans når en publik strax över 16 000 besökare (2018).

Allmänt

Styrande i vår verksamhet är verksamhetsplanen som antas av årsmötet efter remiss till medlemsföreningarna. Det gångna årets verksamhet finns beskriven i Verksamhetsberättelse 2018.

Riksteatern Östergötland finansieras med medel från Region Östergötland. Östgötateatern bidrar med visst stöd och Riksteatern Östergötlands kansli är samlokaliserat med Östgötateaterns administration i Norrköping.

Riksteatern Östergötlands styrelse består av ledamöter från medlemsföreningarna och andra som vill bidra till scenkonstens utveckling i länet. Ordförande är Lena Lundman.

En del av Riksteatern

Vi är en del av den stora Riksteaterrörelsen med över 230 medlemsföreningar.

•Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla.
•Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.
•Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse.
•Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället.
•Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.

Läs gärna mer på Riksteaterns hemsida.

Opinionsbildning och kulturpolitik

Riksteatern Östergötland ska…

  • vara en självständig och drivande kraft för att i samarbete med andra organisationer föra civilsamhällets talan
  • vid behov stödja riksteaterföreningar och andra arrangörer i deras kontakter med beslutsfattare
  • hålla kontakt med länets media
  • ha kontakter med politiker på regional och lokal nivå
  • representera Riksteatern i teater- och kulturpolitiska frågor i regionen

 

Administrativa dokument

Reseräkning pdf (ifyllningsbar på dator)