Om Riksteatern Östergötland

Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela länet och administrerar också ett arrangörsbidrag på uppdrag av regionförbundet Östsam.

Bakom Riksteatern Östergötland står länets tolv teaterföreningar som tillsammans når en publik strax över 22 000 besökare (2015).

Allmänt

Styrande i vår verksamhet är verksamhetsplanen som antas av årsmötet efter remiss till medlemsföreningarna. Det gångna årets verksamhet finns beskriven i verksamhetsberättelsen.

Tillsammans med övriga organisationer inom civilsamhället har vi bildat Ideell Kulturallians Östergötland med syfte att verka opinionsbildande i gemensamma frågor, detta ingår i den nationella organisationen Ideell Kulturallians.

Riksteatern Östergötland finansieras med medel från Region Östergötland. Östgötateatern bidrar med visst stöd och Riksteatern Östergötlands kansli är samlokaliserat med Östgötateaterns administration i Norrköping.

Riksteatern Östergötlands styrelse består av ledamöter från medlemsföreningarna och andra som vill bidra till scenkonstens utveckling i länet. Ordförande Lena Lundman.

En del av Riksteatern

Vi är en del av den stora Riksteaterrörelsen med över 230 medlemsföreningar.

•Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla.
•Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.
•Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse.
•Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället.
•Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.

Läs gärna mer på Riksteaterns hemsida.

Opinionsbildning och kulturpolitik

Riksteatern Östergötland ska…

  • I samråd med  Region Östergötland ta initiativ till möten för information och diskussion med politiker och tjänstemän i kommuner och regionförbund.
  • Bevaka Riksteaterns intresse i länet och vara dess representant.
  • Representera Riksteatern i teater- och kulturpolitiska frågor i regionen.

Administrativa dokument

Reseräkning pdf (ifyllningsbar på dator)