Projektet Fullt fokus på arrangören

Fullt fokus på arrangören

Bakgrund

Arrangörsutveckling är en av de prioriterade utvecklingsområdena i den regionala kulturplanen. Östgötamusiken, Östgötateatern, Riksteatern Östergötland och Regionföbundet Östsam vill tillsammans utveckla arrangörsledet i Östergötland.

I denna gemensamma form, som närmast kan betraktas som drivet i nätverksform, vill vi

  • Skapa bild av det nuvarande läget för länets befintliga arrangörer. Det kan handla om tillgången till utbud, lokaler, kommunalt stöd, medlemmar etc….
  • Öka intresset hos kommuner för arrangörsledet
  • Se över utbildnings- och stödbehov hos arrangörer
  • Om möjligt och på sikt också utveckla nya arrangörer inom områden och genrer där det idag saknas

Med arrangörer avses här arrangörer av kultur i olika former.

 

Mål

Långsiktigt mål är att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt och levande arrangörsled i Östergötland.

”Fullt fokus på arrangören I” syftar till att skapa en bred bild av hur arrangörslivet i länet fungerar och vilka insatser som bäst kan ge resultat för en förbättring.

Syfte

  • Kartlägga befintliga arrangörer i länet och deras behov av utbildningsinsatser och stöd
  • Skapa kontakt med länets kommuner i frågan i ett mer övergripande perspektiv
  • Utifrån ovanstående skapa en långsiktig plan för hur arrangörlivet i länet ska utvecklas

 

Målgrupper

  • Befintliga arrangörer
  • Intresserade som kan tänka sig bli arrangörer
  • Ansvariga för kulturutveckling i kommuner