13 Feb

Föregångerskan

Hundraårsjubileet för den kvinnliga rösträtten närmar sig men kampen för rösträtt och mänskliga rättigheter fortsätter. Catherine Westling kommer till Sagateatern med en monolog som sätter fingret på nutiden genom att ta upp vår historia. Hur var det i den brinnande kampen för den kvinnliga rösträtten?

Vad hände efteråt? Och vad har hänt på de här hundra åren? Med avstamp i Christina Florins forskning om den Växjöbaserade fysikern Gulli Petrini, en stark kämpe i rösträttskampen, berättas här på ett spetsigt, roligt och eldande sätt historien om nu och då och det som händer däremellan

Datum: 2018-02-13

Tid: 19:00

Plats: Linköping, Sagateatern

Biljettinfo:

Föreställningen är en bjudföreställning till Karils medlemmar. Icke-medlem som vill se föreställningen betalar 150 kr/80/50 kr och blir på så sätt även medlem (ordinarie/familjemedlem/<26år).

Köp biljett

Scenpasserbjudande: Gratis