12 Feb

Upprorets poet

Pjäsen Någon som är som ingen / Upprorets poet är skriven av Rebecca Forsberg, tillsammans med poeten Jila Mossaed. Pjäsen produceras av Göteborgs Stadsteater, i samarbete med RATS Teater, och beräknas ha premiär i Göteborg hösten 2018. Våren 2019 åker den på turné med Riksteatern.
Forough Farrokhzad är sedan 1960-talet en ikon och symbol för kvinnors frihet i Iran. Hennes dikter läses av miljoner av kvinnor och reciteras och citeras överallt. Foroughs liv och hennes sätt att leva och skriva har inspirerat iranska poeter och kvinnliga skribenter, och gör det fortfarande.

Datum: 2019-02-12

Tid: 19:00

Plats: Linköping, Sagateatern