Till läraren/arrangören

Att välja föreställningar

Som kulturombud/ansvarig lärare/offentlig arrangör så finns det stor risk att man blir överöst av olika typer av utbud om föreställningar! Det kan vara svårt att välja bland alla dessa föreställningar. Här kommer några tips:

  • titta på Riksteatern Östergötlands hemsida under utbud.
  • delta i utbudsdagen ScenGalej som arrangeras i oktober i Norrköping. Här kan du själv välja bland ett stort antal föreställningar och konserter som du oftast får se i sin helhet.
  • Du kan gå leta runt på olika producenters hemsidor. Här i Östergötland finns det fria teatergrupper där de flesta finns att hitta i Hallarna i Norrköping. Här i länet finns också ung scen/öst som har sin bas i Linköping men som turnerar i hela länet. Du hittar också ett stort antal producerande teatrar på Teatercentrums hemsida och dansgrupper på Danscentrums hemsida.
  • kontakta teaterkonsulenten vid Riksteatern Östergötland, tel 011-21 86 73,  om du behöver fler tips eller har önskningar om ett speciellt tema eller liknande. Vi har ett nätverk av konsulenter i hela landet och därigenom kan vi se de flesta av föreställningar för barn och ungdom som visas. Du kan också kontakta den kommunala kultursekreteraren eller motsvarande.

Medverkan vid ombudsträffar, utbudsmöten etc

Teaterkonsulenten vid Riksteatern Östergötland åker gärna ut till till en träff med kulturombud och presenterar och diskuterar kommande utbud.

Kurser, föreläsningar, workshops

Via Riksteatern kan man beställa flera olika typer av kurser/workshops. Kontakta Riksteatern Östergötland om du vill veta mer eller beställa en föreläsning.

Vad var det vi såg?

Med denna metod  så får läraren ett mycket bra verktyg att prata om den föreställning man just har sett tillsammans med eleverna.  Ofta hamnar man i värderingsdiskussioner som ”Det var bra” eller ”Det var dåligt, och tråkigt!”, och det kan vara svårt att komma vidare i samtalet. Med hjälp av en föreställningsanalys kan man komma längre. Materialet ”Vad var det vi såg?”  nedan bygger på denna föreläsning. Riksteaterkonsulenten kan komma ut till din skola/förskola och undervisa i denna metod.

Framsida Att öppna nya världar

Material, handledningar

Att öppna nya världar är en handledning för att se teater och dans med barn i förskola och skola. Den handlar om hur barn i olika åldrar förhåller sig till teater och dans och hur man som lärare kan förbereda och efterarbeta föreställningen. Karin Helander, professor i teatervetenskap och chef för Centrum för barnkulturforskning samt Camilla Ljungdahl som arbetat som producent m m.
Ladda ner ”Att öppna nya världar”
Beställa en tryckt version av ”Att öppna nya världar”

För den som är ovan som arrangör finns det en enkel skrift med basfakta om hur man arrangerar en skolföreställning.

Här kan du också ladda ner en ordlista med teatertermer, självklara för vissa men inte för andra. Det kan vara en utgångspunkt för en diskussion om vad teater är. Backa Teater i Göteborg har också en bra hemsida som beskriver mycket av hur själva teaterprocessen fungerar.

En teaterföreställning kan vara en utgångspunkt att diskutera olika problem. Här finns också ett dokument med enkla värderingsövningar som man kan använda sig av.

För den som vill arrangera dans finns det också en handledning – Att arrangera dans. Dans i Stockholm har tagit fram en enkel handledning till hur man efter föreställningen enkelt kan prata med barnen om den dansföreställning man nyss sett här. Den går bra att ladda ner här.

Maria Hedemyr har också tagit fram handledning i att tolka dans. Den är inte helt enkel men kan ändå vara till nytta.