Att möta mångfald – utbildningsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTÄLLLT!

Att möta mångfald
– en dag om mångfald och jämlikhet ur ett arrangörsperspektiv

Lördag den 1 september 2018, kl 10.00 – 16.40
ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Program

10.00 Kaffe och registrering
10.20 Hej och välkommen!
10.30 Språkets och kulturens betydelse för den egna identiteten och samhället.
Om detta samt om migrationsströmmarna i historien
föreläser Stefan Jonsson, fil.dr. i litteraturvetenskap och professor i etnicitet
vid REMESO vid Linköpings universitet
11.30 Paus
11.40 Nationella minoriteter, vilka är de och vad säger lagen?
Lennart Rhodin, statlig utredare
12.20 Lunch – på egen hand
13.30 Att verka som skådespelare med minoritetsbakgrund – panelsamtal
Kimmo Tetri – skådespelare och festivalarrangör med sverigefinsk bakgrund möter
Helen Al-Janabi, skådespelare i Arabiska Teatern
Samtalsledare: Ulf Thörn, teaterkonsulent Riksteatern Östergötland
14.00 Varför en strategi för jämlikhet och mångfald?
Yamam Al-Zubaidi, Riksteatern
14.30 Kaffe och kaka
14.50 Hur förstärker vi arbetet med mångfald och jämlikhet?
Deltagarna arbetar gruppvis med att ta fram två – tre konkreta åtgärder som är praktiskt
genomförbara på hemmaplan
16.15 Kort redovisning från grupperna
16.30 Sammanfattning av dagen och avslut

 

Anmälan utbildningsdagen

Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan sker på denna länk senast den 17 augusti (förlängd anmälningstid).

 

Anmälan buss från Östergötland till utbildningsdagen i Stockholm

Görs på denna länk senast den 20 augusti.

 

Frågor, information

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta teaterkonsulent Ulf Thörn, ulf.thorn@riksteatern.se,  eller
teaterkonsulent Anneli Olsson anneli.olsson@regionuppsala.se.

 

Arrangörer

Riksteatern Stockholms län, Riksteatern Sörmlands län, Riksteatern Uppsala län, Riksteatern
Östergötlands län i samarbete med Riksteatern och ABF Stockholm.